Wydawca treści Wydawca treści

Jodła

Drzewostany jodłowe w Nadleśnictwie Osusznica zajmują powierzchnię 40,85 ha, w tym wyłączone drzewostany nasienne 23.15 ha. Jodła występuje tam w pasie o długości 20 km i szerokości 2 km (20 km2). Po stronie zachodniej drogi wojewódzkiej nr 212 drzewostany jodłowe są młodsze o około 5 lat i występują na obszarze 32,5 ha. W części wschodniej jodła występuje w większym rozdrobnieniu i rozpiętości wiekowej, zajmując powierzchnię prawie czterokrotnie mniejszą (9 ha). Nadleśnictwo Osusznica to jedyne obszary poza naturalnym zasięgiem w Polsce, gdzie drzewa zachowują cechy typowe dla jodeł. W zmieszaniu ze świerkiem i bukiem lasy te przypominają naturalne puszcze Karpat i Sudetów. Szczególnie wyróżnia się obręb Sierżno, gdzie na obszarze 1300 ha jodła występuje w różnym zmieszaniu, i co najważniejsze odnawia się naturalnie.

Pomimo doskonałej kondycji drzewostanów, występowanie jodły ok. 200 km na północ od północnej granicy jej naturalnego zasięgu w Europie budzi ogromne emocje. Bez wątpienia pochodzenie jodły w Nadl. Osusznica ma charakter antropogeniczny. Niestety, pochodzenie nasion użytych do wysiewu jest nieznane. Można jedynie przypuszczać, że najbardziej prawdopodobnym ich źródłem mogły być populacje z terenu ówczesnego Cesarstwa Niemieckiego, np. Sudety, Góry Harzu lub inne.