Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla

Nadleśnictwo Osusznica według obowiązującego podziału kraju na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne leży na terenie dwóch krain tj. na terenie Krainy Wielkopolsko - Pomorskiej oraz na terenie Krainy Bałtyckiej. Większa część lasów Nadleśnictwa należy do Dzielnicy Borów Tucholskich, która jest fragmentem Krainy Wielkopolsko - Pomorskiej. Północna część Nadleśnictwa leży w granicach mezoregionu Pojezierza Drawsko-Bytowskiego i Dzielnicy Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego, które należą do Krainy Bałtyckiej.

Regionalizacja nasienna dzieli obszar Nadleśnictwa na 3 regiony nasienne:

105 stanowi 33,87% powierzchni
302 stanowi 66,10% powierzchni
152 stanowi 0,03% powierzchni

Nadleśnictwo posiada różnorodną bazę nasienną, która zaspokaja niemal wszystkie jego potrzeby. Na naszym terenie znajdują się następujące obiekty nasienne:

  • wyłączone drzewostany nasienne o łącznej powierzchni 75.22 ha , w tym: 1.68 ha drzewostany modrzewiowe, 23.15 ha - jodłowe, 50.29 ha - sosnowe.

  • gospodarcze drzewostany nasienne - jest ich 859,12 ha, w tym: 2.68 ha - drzewostany olszy czarnej, 1.06 ha – daglezji, 10.66 ha - jodłowe, 20,47 ha - dębowe, 122,42 ha - bukowe, 16,62 ha - świerkowe, 7678,65 ha – sosnowe, 6,56 ha -  brzozowe

drzewa doborowe - w Nadleśnictwie uznano dotychczas 68 drzew doborowych, w tym: modrzewia - 21 szt., sosny zwyczajnej - 22 szt., daglezji - 2 szt., czereśni ptasiej – 1 szt., brzozy brodawkowatej – 2 szt., jodły pospolitej – 20 szt.