Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

„BUKOWA GÓRA NAD PYSZNEM"

Rezerwat położony w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Bytów, obrębie ewidencyjnym Sierżno, ok. 3,5 km na południowy wschód od miejscowości Sierżno.

Zlokalizowany jest w zasięgu obszaru Natura 2000 – SOO „Lasy Rekowskie" (PLH220098).

Powołany został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12.10.1982 r.

Rezerwat objął obszar lasu o powierzchni 6,18 ha.

Granice rezerwatu „Bukowa Góra nad Pysznem" wg stanu na dzień 1.01.2010 r.

Źródło: P.O.P. Nadleśnictwa Osusznica

 

„DOLINA KULAWY"

Rezerwat położony jest w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Studzienica oraz w powiecie chojnickim, w gminie Brusy.

Zlokalizowany jest w zasięgu obszarów Natura 2000 – OSO „Wielki Sandr Brdy" (PLB220001) i SOO „Sandr Brdy" (PLH220026).

Powierzchnia rezerwatu według aktu powołania wynosi 155,41 ha, w tym:

- grunty Nadleśnictwa Osusznica – 63,69 ha,

- grunty Nadleśnictwa Przymuszewo – 69,95 ha,

- jezioro Głuche oraz fragment rzeki Kulawy – 18,28 ha,

- jeziora Bukówki Małe i Bukówki Duże – 3,49 ha.

Mapa rezerwatu przyrody „Dolina Kulawy" i otuliny w zasięgu Nadleśnictwa Osusznica wg stanu na dzień 1.01.2010 r.

 Źródło: P.O.P. Nadleśnictwa Osusznica

 

"MECHOWISKO RADOŚĆ"

Rezerwat Mechowisko Radość został powołany Zarządzeniem nr 25/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2013 roku. Jest to rezerwat torfowiskowy o powierzchni 9,59 ha

 

„OSTRÓW TRZEBIELSKI"

Rezerwat położony w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Lipnica, obrębie ewidencyjnym Lipnica, ok. 2,0 km na zachód od miejscowości Lipnica, na wyspie jeziora Trzebielsk.

Zlokalizowany jest w zasięgu obszaru Natura 2000 – SOO „Ostoja Borzyszkowska" (PLH220079).

 

Mapa sytuacyjna rezerwatu przyrody „Ostrów Trzebielski"

Źródło: P.O.P. Nadleśnictwa Osusznica