Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

     Lasy Niepaństwowe, nad którymi nadzór prowadzi Nadleśnictwo Osusznica, położone są na terenie dwóch starostw powiatowych o łącznej powierzchni 9372ha, w tym Starostwo Bytów 7973ha, Starostwo Chojnice 1399ha. Na terenie Starostwa Bytów Lasy Niepaństwowe swym zasięgiem obejmują 4 gminy – 36 obrębów: Lipnica – 6548ha (16 obrębów), Studzienice – 672ha (4 obręby), Tuchomie – 546ha (12 obrębów), Bytów – 207ha (4 obręby). Natomiast na terenie Starostwa Chojnice nadzór prowadzony jest w jednej gminie: Konarzyny – 1399ha (4 obręby).

     Średnie roczne pozyskanie drewna z ostatnich 5 lat wynosi 16 000mᵌ. Ilość właścicieli Lasów Niepaństwowych jest zmienna i wynosi około 1800 osób.