Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Nadleśnictwo Osusznica nie prowadzi własnej gospodarki łowieckiej. Zasięg terytorialny nadleśnictwa podzielony został na 17 obwodów łowieckich wydzierżawionych  kołom łowieckim. Nad ośmioma obwodami zarząd sprawuje Nadleśnictwo Osusznica a nad pozostałymi sąsiadujące z nami nadleśnictwa

Koła prowadzą gospodarkę na podstawie opracowanych przez siebie łowieckich planów hodowlanych, które zatwierdza Nadleśniczy. Ich wykonanie kontrolowane jest przez służby nadzoru Nadleśnictwa. Na potrzeby łowieckie udostępniamy 31,42 ha gruntów, w tym: poletka łowieckie na pow. leśnej nie zalesionej - 6,32ha
poletka łowieckie na pow. nieleśnej (użytki rolne) - 20,60ha
grunty rolne z przeznaczeniem na potrzeby łowieckie - 4,50ha
Co roku, wspólnie z kołami łowieckimi, przeprowadzamy inwentaryzacje zwierzyny bytującej na naszym terenie. Wyniki ostatniej inwentaryzacji, zestawione na 10 marca 2013 roku , przedstawiają się następująco: