Asset Publisher Asset Publisher

Inne formy ochrony przyrody

Użytki ekologiczne.

 

Na gruntach Nadleśnictwa Osusznica ustanowiono 5 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 42,12 ha. Obiekty te są torfowiskami (przejściowymi i wysokimi) o znacznych walorach przyrodniczych. Podstawą prawną utworzenia tej formy ochrony były:

Uchwała Nr XXI/190/2001 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 22.VIII.2001 r. (poz. 1-3 zestawienia);

Uchwała Nr XXIII/185/2000 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 22.XI.2000 r.

 

1.    „Chocińskie Bagno"

 

Rozległy obszar torfowisk przejściowych, położony po obu stronach rzeki Chociny, stanowisko żurawia. Powierzchnia 23,05 ha.

 

2.     Luboński Moczar"

 

Torfowisko przejściowe z fragmentami brzeziny bagiennej, stanowisko rosiczki okrągłolistnej i bagna zwyczajnego, miejsce lęgowe żurawia. Powierzchnia 6,30 ha.

 

3.    „Torfowisko nad jeziorem Pyszne"

 

Sosnowy bór bagienny przy jeziorze Pyszne. Powierzchnia 5,18 ha.

 

4.    „Torfowisko w Płotowie"

 

Torfowisko przejściowe z wełnianką pochwowatą i bagnicą torfową.

Powierzchnia 7,59 ha.

 

Sporządził Inżynier nadzoru

inż. Mariusz Chrzan