Asset Publisher Asset Publisher

Telefony alarmowe Nadleśnictwa Osusznica

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Osusznica

tel. 59-82-17-918

tel. kom. 519-345-776

Specjalista ds. Ochrony p.poż. tel. kom. 728-361-081

Pełnomocnik nadleśniczego ds. p.poż. 603-202-111

Straż pożarna 998