Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Osusznica występuje 5 uznanych pomników przyrody: 2 grupy drzew (łącznie 8 okazów) oraz 3 głazy narzutowe.